O NAMA

Osnovana 2017. godine od strane Zero Waste Montenegro, Cleanup Montenegro je neformalna mreža nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva. Primarni cilj mreže je angažovanje civilnog društva kako bi se ublažilo zagađenje otpadom i suzbilo stvaranje otpada širom Crne Gore. Sa više od 18 članova trenutno, mreža nastavlja da se širi i prima nove članove. Aktivno angažovani u zajednicama od obale do planina, verujemo u moć zajedničke akcije i uticaj koji pojedinci mogu da naprave kada se okupe radi zajedničkog cilja.

NAŠA MISIJA

Cleanup Montenegro ima za cilj da angažuje i podrži građane i lokalne nevladine organizacije u aktivnom rješavanju pitanja upravljanja otpadom, promovišući svijest kroz akcije čišćenja, događaje i edukativne radionice, sa fokusom na smanjenje stvaranja otpada i nepropisnog odlaganja otpada kako bi Crna Gora bila čistije mjesto.

ČLANICE CLEANUP MONTENEGRO MREŽE

Otkrijte ko su članice Cleanup Montenegro mreže i povežite se sa njima!

Misija organizacije Zero Waste Montenegro je da transformiše upravljanje otpadom u Crnoj Gori kroz principe nultog otpada i cirkularne ekonomije. Njeni ciljevi uključuju promovisanje efikasnog korišćenja resursa, unapređenje ekološke edukacije i podršku institucijama i preduzećima u implementaciji najboljih praksi nultog otpada. ZWMNE je osnivač i trenutni koordinator mreže Cleanup Montenegro. Ova mreža osnovana je 2017. godine i ima sjedište u Podgorici.

NVO Green Home su osnovali studenti biologije, 14.02.2000. godine, kao nevladinu, neprofitnu i nestranačku organizaciju. Organizacija je nastala iz želje za aktivnim učešćem u očuvanju i unapređenju životne sredine, kao i preuzimanju aktivne uloge u razvoju civilnog društva kroz zaštitu biodiverziteta i ostvarenje koncepta održivog razvoja Crne Gore u praksi.

Nvo LEGALIS je osnovana 2017 godine kao nestranacka, nevladina i neprofitna organizacija čiji je cilj širenje promocije, zastite i unapredjenja potrošača, prava i zaštita djece i mladih, prava i zaštita i unapređenje životne sredine, zaštita zaposlenih, zaštita na radu, prava osoba sa invaliditetom, značaj ljudskih resursa, kao i podsticanje preduzetništva i biznisa ,ekonomski razvoj sjevera,i promocija eko turizma i proizvoda.

NVO EDUKATIVNI POREDAK Mama je osnovana 29.3.2022. godine sa ciljem edukacije i širenja svijesti u domenu zaštite i promovisanja zdravih stilova života. Rad organizacije je usmjeren ka osnaživanju žena, mladih i manjinskih zajednica u domenu demokratije, ekologije, kulture i umjetnosti. Članice organizacije su takođe aktivistkinje prvog ženskog eko pokreta u CG- Ecopatriotizam.

Institut za razvoj culture je osnovan 2016 godine od grupe kreativnih Ijudi koji se brinu za razvoj naucnih, kulturnih I intelektualnih vrijednosti nased drustva.  Ciljevi udruzanja su: Naucno I strucno istrazivanje, edukacija I jacanje kapaciteta organizacija koje se bave zastitom zivotne sredine I razvijanje svijesti o sadrzini I zastiti ekoloskih prava.

NVO JUVENTAS je osnovan 29. januara 1996. godine u Podgorici. Više od 25 godina u kontinuitetu sprovodimo projekte sa ciljem unapređenja kvaliteta života mladih, osoba u riziku od socijalne isključenosti i socijalno isključenih, kao i unapređenja zaštite i promocije ljudskih prava. NVO Juventas pruža usluge direktne podrške, izrađuje i zagovara prijedloge za izmjene javnih politika, jača kapacitete donosilaca odluka i pružalaca usluga, kao i svojih ciljnih grupa.

NVO Da zaživi selo je nevladina, neprofitabilna i nestranačka organizacija, registrovana je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, pod rednim brojem 4555, dana 13.01.2009. godine. Organizacija je nastala iz želje mladih fakultetski obrazovanih ljudi, koji su se vratili u grad svoga rođenja nakon studija, da poprave kvalitet života mladih ljudi u svome gradu i da svojim djelovanjem skrenu pažnju na problem odumiranja sela.

NVO Runolist je osnovana 2006. godine. Osnivanje organizacije je podstakla nedovoljno razvijena svijest građana što se tiče planinarstva i planinskih sportova, vodiča, infrastrukture kao i zaštite životne sredine. Osnivači organizacije su višegodišnji planinski vodiči i zaštitari prirodnih dobara.

NVO Gnijezdo je organizacija koja je osnovana 2020. godine u Podgorici.

Neki od ciljeva organizacije su:
– razvoj mladih u oblastima obrazovanja, nauke, sporta, kulture i umjetnosti, preduzetništva i IT tehnologije, očuvanja životne sredine, multikulturalnosti i ljudskih i manjinskih prava, integrisanja i inkluzije manjinskih naroda;
– podsticanje domaće, regionalne i međunarodne saradnje u gore pomenutim oblastima;
– podrška razvoju preduzetništva mladih i ženskog preduzetništva,
– podsticanje formalnog i neformalnog učenja, omladinskog aktivizma i proaktivno učešće u zajednici, društvu i okolini;
– podsticanje ekologije, ekološkog napretka, i zaštite i očuvanja životne sredine;

Lokalni ekološki parlament (LEP) je formiran u okviru projekta “Mislimo, djelujmo, inspirišimo svoju okolinu za održivi razvoj” 2022/2023. godine
Vizija: demokratizacija prava i politika životne sredine.
Misija: jačanje demokratskih pristupa za promociju zaokreta u „zelenijem smjeru“ u politikama zaštite životne sredine EU čiji je osnov Zeleni plan.
Lokalni ekološki parlament kao neformalno tijelo ekoloških vrijednosti koji predstavlja dodatni mehanizam podrške za dobro upravljanje u lokalnom kontekstu. Kroz Lokalno vođene inicijative i angažovanje zajednice teži da uspostavi novi odnos prema prirodi promocijom instrumenata zelene tranzicije (životna sredina, klimatske promjene, energija, cirkularna ekonomija, održiv irazvoj, bioekonomija, kreativna ekonomija) za održivi ruralni razvoj zajednica.

NVO Cellula: osnovano 21. juna 2018. godine kao strukovno udruženje koja okuplja nastavnike biologije i biologe zaposlene u drugim institucijama u Crnoj Gori. Ideja za osnivanje je popularizacija biologije kao nauke, razvoj ekološkog aktivizma i zdravih stilova života, davanje mišljenja i prijedloga u cilju unapređenja obrazovnog procesa u CG.

NVU Putevima predaka ekološko je udruženje osnovano 2018 godine. NVU Putevima predaka osnovano je sa ciljem da unapređuje ekološki status Crne Gore kroz organizovanje događaja koji promovišu očuvanje životne sredine. Cilj organizovanja događaja koji povezuju aktivan odmor u prirodi sport, ekologiju i turizam doprinose promociji zdravih stilova života ,zdravlju i ekonomskom interesu sadašnjih i budućih generacija. Ekologija, turizam i poljoprivreda strategija su razvoja države Crne Gore, a naš mali doprinos na tom putu biće popularizacija zdravih stilova života i očuvanje životne sredine. Glavni cilj našeg udruženja je uređivanje i ozelenjavanje gradkih površina, dvorišta vrtića i škola kao i uređivanje i održabanje staze za planinski bicikliza i rekreaciju na TREBJESI.

 

Regionalna razvojna agencija – Ulcinjsko poslovno udruženje, osnovano 2002. godine, ima za cilj unapređenje poslovnog sektora (MSP), zaštitu životne sredine i razvoj poljoprivrede u regiji Ulcinja.

Centar za nove inicijative je dinamična organizacija posvećena podsticanju inovacija i podršci razvoju novih ideja u raznim sektorima. Naša misija uključuje jačanje vladavine prava i demokratije, reformu javne uprave, slobodu i razvoj medija, te unapređenje pravosuđa, borbu protiv korupcije i zaštitu temeljnih prava. Pružamo platformu za kreativne mislioce, preduzetnike i lidere zajednice da sarađuju, dijele resurse i pretvore inovativne koncepte u projekte sa značajnim uticajem. Naš fokus je na održivom razvoju, angažovanju zajednice i podsticanju društvenog i ekonomskog napretka.

Golijska Zelena Zadruga osnovana je sa ciljem socijalnog, ekonomskog i infrastrukturnog razvoja Golije. Planina Golija je potencijalno EMERALD područje i ista će se, nakon ulaska CG u EU potencijalno naći u mreži NATURA 2000. Naše udruženje planski radi na razvoju i poboljšavanju uslova za život u ovom području, a uporedo i na zaštiti prirodnih i kulturnih bogastava ovoga kraja.